Budowa domu, odbiór prac budowlanych. Jak budować domu systemem gospodarczym. Działka budowlana, mapy geodezyjne. Ceny mieszkań a ceny działek budowlanych i materiałów. grunty w koninie, działki konin, nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty konin, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Grunty Działki - Nieruchomości

domy w budownictwie

Kocioł kondensacyjny - Urządzenie służące do ogrzewania budynku oraz wody użytkowej. Może być zasilany gazem lub olejem opałowym. Kotły kondensacyjne, w odróżnieniu od tradycyjnych mają zawsze zamkniętą komorę spalania, powietrze do spalania może być pobierane bezpośrednio z zewnątrz budynku, np. przez ścianę zewnętrzną czy z szachtu kominowego. Kotły kondensacyjne są bardziej wydajne od tradycyjnych, co przekłada się na niższe o kilkanaście proc. koszty ogrzewania. Jest to osiągane dzięki kondensacji zawartej w spalinach pary wodnej, która powstaje w wyniku spalania gazu, a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji grzewczej.

finanse: mieszkania

Kredyt hipoteczny - wcześniejsza spłata - jest możliwa częściowa lub całkowita wcześniejsza spłata kredytu na każdym etapie. Większość banków pobiera w związku z tym dodatkowa opłatę. Opłata może być związana ze spłatą przed upływem pewnego okresu czasu, albo po przekroczeniu pewnej kwoty. Istnieje możliwość negocjacji opłaty zarówno za częściową jak i całkowitą spłatę kredytu.

ubezpieczenia: domu, mieszkania

Ranking funduszy - Dokument zawierający zestawienie stop zwrotu poszczególnych funduszy w danym okresie, rozpoczynając od funduszu o największej rentowności. Miejsce, które zajął dany fundusz w rankingu w poszczególnych okresach jest uśredniane, dzięki czemu tworzy się ogólny obraz funduszu na tle konkurencji. Rankingi funduszy publikowane są w codziennej prasie oraz na stronach internetowych.

Działka budowlana, mapy geodezyjne

Przy projektowaniu do celów geodezyjnych najczęściej wykorzystywane są dwa rodzaje map tj. mapy zasadnicze i mapy do celów projektowych. Mapę zasadniczą działki inwestor pozyskuje we własnym zakresie w Urzędzie Kartografii i Geodezji z danego. Wydawana mapka zazwyczaj jest w skali 1:1000. Mapa zasa... » więcej

Budowa domu, odbiór prac budowlanych

Jednym z ważniejszych etapów każdej budowy domu jest odbiór prac budowlanych ponieważ dzięki procedurom kontrolnym inwestor ma pewność, że jego dom został wykonany zgodnie ze wszystkimi wymogami technicznymi oraz przepisami prawa budowlanego. Jeżeli właściciel chce w szybko wprowadzić się do domu p... » więcej

Ceny mieszkań a ceny działek budowlanych i materiałów

Pośrednicy nieruchomości uważają, że największy udział w cenie poza zyskiem dewelopera mają koszty ziemi i materiałów. Deweloperzy tłumaczą, że mieszkania muszą drożeć, bo coraz więcej kosztują działki oraz materiały budowlane. Faktem jest, że zdrożały ale nie na tyle, by aż tak podnosić ceny miesz... » więcej

Jak budować domu systemem gospodarczym

Budowanie domu systemem gospodarczym pozwala nam na dostosowanie tempa budowy, do możliwości finansowych inwestora, ale warto pamiętać, że musimy się zmieścić w technologicznym i sezonowym kalendarzu budowy, czym dłuższy czas realizacji, tym wyższe koszty, jak również narażanie się na straty spowod... » więcej

konin grunty, nieruchomości konin - mieszkania

grunty w koninie, działki konin, nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty konin, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

domy jednorodzinne w budownictwie

Opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej - to opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nierolnicze lub nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji, w wysokości 10% należności wyrażonej w tonach ziarna żyta lub w [m3] drewna, uiszczana: w razie trwałego wyłączenia - przez lat 10, a w przypadku nietrwałego wyłączenia - przez okres tego wyłączenia, nie dłużej jednak niż przez 20 lat od chwili wyłączenia tych gruntów z produkcji.

Budynek energooszczędny - to relatywnie nowe pojęcie odnoszące się do budynków nowoczesnych ze względu na użyte w nich materiały i instalacje, których zastosowanie ma bezpośrednio przełożyć się na zminimalizowanie ilość energii potrzebnej do funkcjonowania domu tzn. ogrzewanie, chłodzenie, uzyskanie ciepłej wody użytkowej. W domach energooszczędnych stosuje się przegrody o podwyższonych parametrach izolacyjności cieplnej, minimalizuje się straty energii poprzez zastosowanie wentylacji mechanicznej z rekuperatorem, w domach energooszczędnych zastosowanie znajdują źródła energii odnawialnej: solarny, pompy ciepła, przydomowe elektrownie wiatrowe.

prawo: wynajem nieruchomości

Spółdzielnia mieszkaniowa - celem spółdzielni mieszkaniowej jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin poprzez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. Przedmiot działalności spółdzielni określa jej statut.

Eksmisja - jeżeli dłużnikowi nie przysługuje prawo do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może on zamieszkać, ani nie znalazł on tymczasowego pomieszczenia, komornik ma obowiązek wystąpić do gminy, właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, o wskazanie tymczasowego pomieszczenia. Nie czyni tego, jeśli wierzyciel wskazał tymczasowe pomieszczenie.

nieruchomości w ubezpieczeniach

pomieszczenie gospodarcze - pomieszczenie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przynależne do lokalu mieszkalnego oraz przeznaczone do wyłącznego użytku Ubezpieczonego np. piwnica, pralnia, suszarnia, strych. Do pomieszczeń gospodarczych nie zalicza się zabudowanych korytarzy.

opad - woda pochodząca z naturalnych opadów w postaci deszczu, topniejącego śniegu i lodu lub gradu powodująca zalanie ubezpieczonego przedmiotu.

finanse: kupno domu, mieszkania

Oprocentowanie - jest to roczny koszt za pożyczenie środków z banku. Oprocentowanie kredytów może być stałe lub zmienne. Dla kredytów hipotecznych jest oparte o stałą marżę oraz zmienną stopę WIBOR, LIBOR lub EURIBOR. Dla kredytów gotówkowych oprocentowanie jest wyznaczone na bazie stałej marży oraz stałej stopy procentowej wyznaczonej przez Radę Polityki Pieniężnej. W niektórych przypadkach oprocentowanie kredytów gotówkowych jest zmienne w oparciu o stopę WIBOR.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego - ubezpieczenia kredytu z niskim wkładem własnym, umożliwiające zaciągnięcie zobowiązania na 100% i powyżej wartości nieruchomości.

Grunty Działki - Nieruchomości © 2018

Ceny mieszkań a ceny działek budowlanych i materiałów. Jak budować domu systemem gospodarczym. Działka budowlana, mapy geodezyjne. Budowa domu, odbiór prac budowlanych. grunty w koninie, działki konin, nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty konin, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana